Team U17

The list of players for under-17 Conditioning Camp 2007-08 is given below:

No:# Player Name
1 HITESH SOLANKI
2 BHUMIT SHAH
3 KRUNAL PANDYA
4 SAURABH WAKASKAR
5 ATREY CHANGAWALA
6 VIRAJ BHOSLE – WK
7 NIKUNJ MOHITE
8 ABHIJEET KARAMBELKAR
9 AAKASH PATEL
10 SUNIL SHARMA
11 YAGNESH SAPKAL
12 PRATIK PATEL
13 VIJAY SHERKHANE
14 SHARAN PARIKH
15 SWAPNIL JOSHI
16 RONAK SOLANKI
17 PRERAK PATEL
18 BHARGAV PATEL – WK
19 HITENDRA VASAVA
20 PRIYANSH KANDOI
No:# Player Name
21 MANZUR KADRI
22 SAHIL GUPTA
23 AZIZ MALAM
24 RISHAL PATHAN
25 SAGAR MANGLOREKAR
26 ASHISH PATEL
27 CHIRAG DESAI
28 SANDEEP NAIK