Team—U13

The list of players for under-13 Conditioning Camp 2007-08 is given below:

No:# Player Name
1 DEEP JAISWAL
2 RISHI AROTHE
3 JIGNESH SOLANKI
4 VISHAL PRADHAN
5 MOHD. TUFEL JILANI
6 AASHEESH ISAAC
7 VARUN PRADHAN
8 KARTIK KAKDE
9 JYOTSNIL SINGH
10 ANANT BHARWARD
11 RAHI PATEL
12 SHUBHAM PARIKH
13 KAUSHIK GIRI
14 VATSAL BHATT
15 KHILAV MAJMUDAR
No:# Player Name
16 VISAMBER KAUL
17 PANKAJ SURVE
18 FAISAL MANSURI
19 NANDISH PATEL
20 ANISH THAKKAR
21 RISHABH SAHIL
22 VIKAS YADAV
23 HARSH VIRPARIYA
24 VIRAJ KADAM
25 PRABHAV THAKKAR
26 AKSHAY BRAMBHATT
27 PARTH KOHLI
28 AKASH GODIYA
29 ASHISH BARIYA
30 ROHIT SHANI